• info@e-matic.se
  • 08 599 08 440

Uppgradera / migrera er Unigyranläggning till SAIA och med bibehållna Unigyr moduler

Date:20 Okt, 2014

Uppgradera / migrera er Unigyranläggning till SAIA och med bibehållna Unigyr moduler

p-bus2

Finns det behov av uppgradering eller utbyte gällande installerade Siemens (L&G) Unigyr system, PRU/PRV med tillhörande PTMxxx I/O moduler, så har vi en alternativ lösning att erbjuda.

PTM Modulerna behålls vilket medför ett mindre ingrepp installations- och dokumentationsmässigt i apparatskåpen.

PRU/PRV ersätts av en SAIA PLC med vårt eget designade E-webb gränssnitt. PLC´n kan förses med BACnet, Modbus, S-Bus etc för kommunikation upp till ett överordnat system. PLC´n kan även förses med tex M-bus kort för kommunikation till energi/el mätare.

För kommunikation mellan PLC och PTM modulerna används en P-Bus gateway, en P-bus Gateway kan kommunicera med två PTMxxx rack.

SAIA moduler kan även installeras och köras parallellt vilket medför en flexibel utbytningsstrategi.

Kontakta oss för mer information

Öppna system är nyckeln till en framtidssäker fastighet, läs vad vi anser är ett öppet system