• info@e-matic.se
  • 08 599 08 440

Fastighetsautomation

Vad är fastighetsautomation?

Styr- och övervakning, styr och regler, styr, SÖE etc. är alla olika namn för fastighetsautomation.

Reglering av vatten-/lufttemperatur, vatten-/luft-tryck, övervakning av larm och indikeringar, styrningar av diverse system etc. är alla olika applikationer som kan kategoriseras som fastighetsautomation.

 

Det är lätt att gå vilse bland alla uttryck  och förkortningar som används inom fastighetsautomation, därför har vi gjort ett litet lexikon med vanligt förekommande förkortningar och termer.

Lexikon
PLC: Programmable logic controller, programmerbar styrenhet som hanterar I/O:s, har sitt ursprung från industriella processer.
I/O: Fysiska in- och utgångar, till ingångar ansluts t.ex. larm, olika typer av givare och signaler som skall in in processen. Till utgångar ansluts signaler som skall styras t.ex pumpar, fläktar, belysningsstyrningar och ventilställdon.
DDC: Direct Digital Controller, programmerbar styrenhet som hanterar I/O:s, framtagen för fastighetsautomation.
DUC: Digital Under Central, samma som DDC.
DHC: Dator Huvud Central, överordnat system som samlar information från olika styrenheter och presenterar informationen på ett användarvänligt sätt i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar.
SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition, överordnat system som samlar information från olika styrenheter och presenterar informationen på ett användarvänligt sätt i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar. Merparten av SCADA-systemen är ursprungligen framtagna för industriell användning.
Modbus: Ett kommunikationsprotokoll som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter. Modbus finns i både seriellt(RTU) och nätverks-baserat(IP) utförande, ursprungligen framtaget för industriell användning.
Bacnet: Ett kommunikationsprotokoll som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter. BACNetfinns i både seriellt(MS/TP) och nätverks-baserat(IP) utförande, ursprungligen framtaget för användning inom fastighetsautomation.
M-bus: Ett kommunikationsprotokoll framtaget speciellt för kommunikation med mätare av olika typer, t.ex. el-mätare, vattenmätare och energimätare.
Operatörspanel: Skärm, oftast monterad i apparatskåpsfront för manövrering av styrsystemet. I operatörspanelen hanteras driftbilder, larm och trendloggar. Man kan ändra börvärden, manövrera utgångar m.m. Konfigureringen ligger i operatörspanelen.
OP: Förkortning på operatörspanel
HMI: Human Machine Interface, samma som operatörspanel.
Panel-PC: En PC med integrerad touch-skärm monterad i apparatskåpsfront. Till skillnad från en operatörspanel så ligger konfigurationen i PLC:n och inte i själva operatörspanelen.
Web-server: När man talar om web-server inom fastighetsautomation talar man oftast om den web-baserade delen av styrsystemet. Web-servern möjliggör åtkomst utifrån till anläggningen.
Börvärde: Ett börvärde är ett önskat värde som systemet reglerar efter, t.ex. ett rumstemperaturbörvärde.
Trendlogg: En loggning av ett eller en grupp av historiska värden som visas i ett diagram eller lista.
Driftdator: Oftast en benämning på DHC eller SCADA
Web-klient: Möjliggör webbåtkomst med en standard webb-läsare via internet eller nätverket.
OPC: 
OLE for process control, mjukvara som möjliggör kommunikation mellan olika styrenheter och SCADA-system. En OPC server kommunicerar via ett kommunikationsprotokoll, t.ex. Modbus, BACNet.

 

 


Öppna system är nyckeln till en framtidssäker fastighet, läs vad vi anser är ett öppet system