• info@e-matic.se
  • 08 599 08 440

Öppna system

Öppna system
Vad ett öppet system består av råder det delade meningar om.

Ett öppet system skall vara entreprenörsoberoende, slutanvändaren ska t.ex. efter leverans kunna anlita en annan entreprenör att utföra service.

Ett öppet system skall dessutom vara fabrikatsoberoende, de olika system skall kommunicera med standardiserade protokoll och på så sätt göra det möjligt att integrera olika typer av fabrikat i en och samma anläggning.

Detta gör att slutkunden får möjligheten att konkurrensutsätta sin leverantör vid eventuella förändringar och tillbyggnader.

 


Öppna system är nyckeln till en framtidssäker fastighet, läs vad vi anser är ett öppet system