• info@e-matic.se
  • 08 599 08 440

E-Energi

Vi kan till vår leverans av överordnat system E-BMS, eller fristående, även leverera ett energianalys program, EnergyVision.

EnergyVision är ett hjälpmedel för användare att förstå och analysera sin energiförbrukning och därav maximera energieffektiviteten i sina byggnader.

Visuellt tilltalande grafik med staplar och diagram garanterar en lättförståelig presentation av den information man behöver för att realisera betydande energieffektiviseringar av sitt fastighetsbestånd.

https://www.forestrock.co.uk/ev/

Automatisera er mätaravläsning/undermätning. ePort är framtagen för insamling av mätdata från mätare bestyckade med m-bus.
ePorten transporterar mätvärden till olika analyssystem på ett säkert och tillförlitligt sätt genom krypterad trafik.
Protokollen som används för överförandet är av standardiserade format. Användargränssnittet i en ePort är designat för att främja användande och möjliggör ett enkelt handhavande för brukaren. Mätare och mätpunkter övervakas kontinuerligt av ePorten och eventuella kommunikationsfel eller mätvärdesfel kan rapporteras till brukaren via mail.
Skicka värden direkt utan ”mellanhänder”; Fi2XML, SQL, MySQL, BizTalk, FTP, sFTP, SMTP etc. Används till Vitec, Agresso, ePortal mfl.

Responsivt, HTML5 baserat grafiskt webbaserat användargränssnitt.

http://ePort.eSysab.se


Öppna system är nyckeln till en framtidssäker fastighet, läs vad vi anser är ett öppet system