• info@e-matic.se
  • 08 599 08 440

El i styr

”El i styr” utgör ofta en stor del av projekten, därför är det viktigt att stort fokus läggs på just el-installationerna.
Våra projektledare har bakgrund från installations-sidan och värderar därför installationerna väldigt högt.

Vi arbetar tätt tillsammans med installatörer som använder vårt koncept ”El i styr 2.0”, ett utvecklat system för att kvalitetssäkra avprovning och samordning av styrinstallation kontra funktion.

 


Öppna system är nyckeln till en framtidssäker fastighet, läs vad vi anser är ett öppet system