E-matic får stororder, levererar Styr och Övervakning till nytt sjukhus i Stockholm

 

Den norska byggaktören HENT har på uppdrag av Ersta Diakoni fått förtroendet att uppföra en ny sjukhusbyggnad intill befintliga Ersta Diakoni på Södermalm. I projektet skall E-matic utföra Styr&övervakningsentreprenad för hela den nybyggda delen, vilket bl.a. innebär leverans av fastighetsautomation för ventilation, värme, kyla, fastighetslarmer.

 

Ersta nya sjukhus byggs för att kunna bedriva högkvalitativ vård, forskning och utbildning i framtiden. Det blir ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård. En attraktiv och tillgänglig miljö för både patienter, besökare och medarbetare. Den nya sjukhusbyggnaden om 23 000m2 skall vara färdigställd 2023 och kommer ha en kapacitet på 100 000 patientbesök samt 6000 operationer per år.