Tomteboda Bussdepå

I korthet

I samband med att SL tar tar över delar av Postens lokaler i Tomteboda har E-matic fått förtroendet att utföra Styr&Övervakningsentreprenaden. Projektet beräknas vara färdigställt till årskiftet 2020/2021 och kommer bidra till bl.a fler verkstadsplatser åt kollektivtrafiken i Stockholm. Det är kul att vår satsning på den här typen av projekt åt större byggaktörer fallit väl ut och att vi nu är etablerade även i det segmentet.

Skanska Sverige AB

Kund

SAIA Burgess Controls

Fabrikat styrsystem

Kentima Widequick

Fabrikat HMI/Överordnat

2021

Färdigställt

1200 I/O:s, 14 apparatskåp

Antal I/O:s