e-BMS

Få fullständig kontroll över dina fastigheter med e-BMS

Vår leverans av överordnat system, som vi kallar E-BMS, är av fabrikat Tridium med Niagara 4 framework. Denna plattform ger fastighetsägare ett riktigt fabrikatsoberoende system framtaget för just fastighetsautomation. En oslagbar kombination av integrationsmotor, koordinator, HMI, DDC/PLC, datahanterare etc. 

Programmering i realtid och med ”live” värden tar bort behovet av simulering, kompilering, nedladdning mm. Programmering sker live och kan således kontrolleras mot riktiga värden simultant.

Niagara 4 fungerar som en integrationsmotor med inbyggda drivrutiner till en mängd olika kommunikationsgränssnitt och standards, som till exempel; BACnet, ModBus, M-Bus, LON, KNX, DALI, OPCUA, OPC mm mm.

Ett helt HTML5 baserat användargräsnitt med grafisk bildhantering, trendvisning, tidkanalsstyrningar, larmhantering etc. Allt anpassat för att åtkomst via en standard modern webbläsare med stöd för HTML5. 
Användargränsnittet är responsivt, vilket gör att det passar utmärkt även för touchplattor, smartphones och dylikt.

Med stort fokus på säkerhet och implementerade IT standards gör Niagara 4 till en modern teknikplattform som är enkel att implementera i befintliga nätverk och som står upp mot högt ställda säkerhetskrav.

Niagara 4 av Tridium är ett av världens mest använda system av systemintegratörer.

Välkomna till oss för en demonstration och en djupare presentation.