Integration

 

Dessa system måste i många fall ändå sammanknytas på olika sätt så att rätt personer får rätt information i rätt tid, detta kallas integrering.

När vi integrerar en anläggning behandlar vi den med samma omsorg som om vi har levererat och programmerat den själv.
Driftbilder m.m. får samma ”state of the art”-karaktär som i vårt e-Webb gränssnitt.

Integrering kan även innefatta komplicerat signalutbyte med t.ex. belysningssystem, bokningssystem eller andra främmande fabrikat på PLC/DUC:ar.

Därför är det viktigt att kunna hantera de olika kommunikationsprotokollen som finns på marknaden idag.
Vi kan integrera Modbus, M-bus, BACNet, OPC, LON, KNX, Dali m.m. in i ett och samma system, det gör att oavsett vilken leverantör du väljer kan vi hjälpa dig.

På detta sätt kan vi tillsammans skapa en fastighet i total, teknisk samverkan.

Vi kan även ansluta era olika system till vår ”e-BMS” moln-tjänst, på så sätt slipper ni hårdvarukostnader mm.