Energi

Rumsregulatorer blir referensgivare, utsignaler blir effektstyrningar, signaler som samlas för att mäta energiförbrukning, lagrade och sammanställda i ett användarvänligt energiprogram där möjlighet för analys ges samt faktabelysning för kostnader och åtgärdsuppföljningar.

Att mäta och följa upp energiförbrukning och mätdata är ett viktigt inslag i fastighetsautomation. Vi har energiprogram som tillägg för alla våra levererade system. Energiprogram som är webbaserade och kan installeras lokalt eller levereras som molntjänst.

Energiövervakning är ett steg, ett annat steg är energieffektivisering.

Vi tycker att data för energiförbrukningen även skall användas i själva styr-processen, detta för att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att verkligen nå sina uppsatta energimål. Automatiserat och via en rad smarta innovativa programblock vi tagit fram och använder oss av på E-matic, ser vi till att energianvändningen effektiviseras och prioriteras i era fastigheter.

Ta kontroll över era energikostnader och er miljöpåverkan.