Med anledning av den fortsatt starkt växande verksamheten har E-matic anställt Kristin Söderberg i rollen som ekonomiadministratör. Genom Kristin som nyutexaminerad företagsekonom från Skövde Högskola får vi en slipad ekonomiresurs som i högsta grad kommer vara delaktig i att fortsatt utveckla ekonomiarbetet inom bolaget. Kristin kommer även vara behjälplig med övriga administrativa uppgifter för att underlätta den dagliga verksamheten. 

Välkommen Kristin!