Nymble

E-matic har fått förtroendet att projektera och byta ut befintlig styr- och övervakningsanläggning i Tekniska Högskolans Kårhus på KTH-Området i Stockholm.

I entreprenaden ingår även;

Detta innebär att vi kan detaljstyra projekteringen i samtliga discipliner för att möjliggöra den bästa samverkan mellan systemen.

Att entreprenaden sträcker sig över flera discipliner är helt i linje med hur vi vill arbeta då vi har ett brett kontaktnät med duktiga samarbetspartners och ser stora fördelar med att ha samordningsansvaret mellan t.ex El, VS och Vent.

Entreprenaden påbörjades i maj och skall vara färdigställd i augusti.

Fakta
Beställare: Tekniska Högskolans Studentkår
Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av projekt: Värme, ventilation, kyla  
PLC/DDC-fabrikat: SAIA Burgess Controls PCD3
Överordnat system: e-BMS, Tridium - Niagara 4
Antal apparatskåp: 4st
Antal I/O:s: ca 400st
Kontaktperson: Eric Carlsson, mail: eric.carlsson@e-matic.se