Vi förstärker vår organisation för att möta den höga efterfrågan på våra tjänster genom att anställa Mikael Ottosson.
Han kommer att börja sin tjänst hos oss som fastighetsautomationstekniker 2016-03-01.

Vi hälsar honom varmt välkommen till e-Familjen.