I samband med att SL tar tar över delar av Postens lokaler i Tomteboda har E-matic fått förtroendet att utföra Styr&Övervakningsentreprenaden.
Projektet beräknas vara färdigställt till årskiftet 2020/2021 och kommer bidra till bl.a fler verkstadsplatser åt kollektivtrafiken i Stockholm.

Det är kul att vår satsning på den här typen av projekt åt större byggaktörer
fallit väl ut och att vi nu är etablerade även i det segmentet.

Fakta
Beställare: Skanska Sverige AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Typ av projekt: Styr- och övervakning
PLC/DDC-fabrikat: SAIA Burgess Controls
Kontaktperson: Cengiz Gültekin, mail: cengiz.gultekin@e-matic.se