Vi förstärker vår organisation ytterligare för att möta den höga efterfrågan på våra tjänster genom att anställa David Grundsten.

David kommer närmast från KTC Control AB där han under åtta års tid arbetat som bland annat fastighetsautomationsingenjör.

“Vi har en spännande tid framför oss och David blir en viktig del i vår satsning att fortsatt leverera innovativ, energieffektiv fastighetsautomation till våra kunder” säger Eric Carlsson.

Han kommer att påbörja sin tjänst hos oss som fastighetsautomationsingenjör 2016-05-01.

Vi hälsar honom varmt välkommen till e-Familjen.