Vi förstärker vår organisation ytterligare för att möta den höga efterfrågan på våra tjänster genom att anställa Fredrik Thörnvall.

Fredrik kommer närmast från QTS Sweden AB där han arbetat som fastighetsautomationsingenjör.

“Fredrik kommer att bli en viktig pusselbit i den stundande hösten och framöver i takt med att efterfrågan på våra tjänster växer” säger Eric Carlsson.

Han kommer att påbörja sin tjänst hos oss som fastighetsautomationsingenjör 2016-10-03.

Vi hälsar honom varmt välkommen till e-Familjen.