SBB kopplar upp flertalet fastigheter till e-BMS

Fastighetsbolaget SBB tar kontroll över sina fastigheter genom att ansluta dem till e-BMS.

E-matic har fått förtroendet att koppla upp 6st av SBBs fastigheter till e-BMS, fastigheterna består av skolor, äldreboenden och kontorsfastigheter.

Projekten består av ny styr, integrering av befintlig styr samt mätinsamling.

Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att utföra dessa projekt åt ett av Sveriges ledande fastighetsbolag.